Back to homepage

Sveriges ingång till Orphanet

Orphanet Sweden
Få tillgång till Orphanets tjänster i Sverige och andra länder på:

Regionala centra för sällsynta diagnoser

 

Det finns en ambition och ett pågående arbete för att upprätta regionala Centra för Sällsynta Diagnoser (CSD) vid landets sju Universitetssjukhus. Följande centra har redan etablerats: 

 

Centrum för sällsynta diagnoser Karolinska Universitetssjukhuset

 

Centrum sällsynta diagnoser Västra Götalandsregionen

 

Syndromcentrum - Akademiska barnsjukhuset är ett nationellt kunskapscentrum för barn och ungdomar med ovanliga kromosomala syndrom och andra ovanliga missbildningssyndrom

 

 

Regionala experter och team för olika diagnoser ingår i varje centrum. Kriterier för expertteam inom CSD (OBS! Vi beklagar att för tillfället kan Safari inte användas för  nedladdning av dokumentet. Mozilla Firefox fungerar däremot)

 

 

 


 

 

Andra vårdresurser

 

Mun-H-Center är ett nationellt orofacialt kunskapscenter för sällsynta diagnoser och ett nationellt resurscenter för orofaciala hjälpmedel.

 

Rett Center är ett nationellt svenskt center för Rett syndrom.

 

 

 


 

 

Diagnostik


Universitetslaboratorier med diagnostik för sällsynta diagnoser finns listade på Orpha.net under "Diagnostic tests".

 

 

Listan över diagnostiklaboratorier och vilka analyser de erbjuder uppdateras kontinuerligt.

 

Finns inte ditt laboratorium med i databasen eller önskar du uppdatera uppgifter rörande analyser eller kontaktpersoner är du välkommen att registrera dina aktiviteter ONLINE


 

 


Få tillgång till Orphanets tjänster i Sverige och andra länder på:
Villkor för användningKontakta oss — Senast uppdaterad: 19-05-31