Back to homepage

Sveriges ingång till Orphanet

Orphanet Sweden
Få tillgång till Orphanets tjänster i Sverige och andra länder på:

 

Kunskap & databaser

 

 

Information om sällsynta diagnoser finns tillgänglig på följande webbsites:

 

 

Internationella Orphanet databasen - Orpha.net

 

Socialstyrelsens databas - Sällsynta hälsotillstånd

 

Nationella funktionen för sällsynta diagnoser - CSD i samverkan

 

Kunskapsdatabasen för genetiska sjukdomar - GenSvar

 

Habilitering & Hälsa, Stockholms Läns Landsting - Sällsynta diagnoser

 

Online Mendelian Inheritance in Man - OMIM

Få tillgång till Orphanets tjänster i Sverige och andra länder på:
Villkor för användningKontakta oss — Senast uppdaterad: 19-05-31