Back to homepage

Sveriges ingång till Orphanet

Orphanet Sweden
Få tillgång till Orphanets tjänster i Sverige och andra länder på:

Hitta på Orpha.net

 

 

Orphanet är uppbygd efter diagnoser d.v.s. alla uppgifter som finns med i databasen är kopplade till en eller fler diagnoser.

 

 

 

Databasen är baserad på sju olika kategorier:

 

1. Diagnos

 

2. Särläkemedel 

 

3. Expert centres som motsvarar olika typer av specialistkliniker inom området sällsynta diagnoser

 

4. Diagnostik: sammanställning av laboratorier som erbjuder diagnostik för sällsynta diagnoser samt de analyser som utförs på varje laboratorium.

 

5. Forskning och kliniska prövningar

 

6. Patientorganisationer

 

7. Sammanställning av institutioner och avdelningar samt personer inom professionen som är registrerade på Orphanet.

 

 

Att söka information i databasen:

 

Det går att söka både på en diagnos och på var och en av de sju olika kategorierna (ovan).

Få tillgång till Orphanets tjänster i Sverige och andra länder på:
Villkor för användningKontakta oss — Senast uppdaterad: 19-05-31